עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים | D.A.F.'s Home page

למד לChava Shalva Gavriella Bas Dovid Yitzchak HaLevi (Sophie Spangenthal)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Av 5779 (Friday, August 09, 2019) שקיעה.

1 הערה

משנה סיום הוא 68.5% נרשם
(360/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 8 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 9 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 8 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 8 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 9 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 8 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 9 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 10 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 6 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 7 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 8 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 9 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 10 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 11 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 5 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 2 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 3 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
√ פרק 4 - Yeshivat Noam- Rabbi Chaim Hagler
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Amitai Dagan
√ פרק 2 - Amitai Dagan
√ פרק 3 - Amitai Dagan
√ פרק 4 - Amitai Dagan
√ פרק 5 - Amitai Dagan
√ פרק 6 - Amitai Dagan
√ פרק 7 - Amitai Dagan
√ פרק 8 - Amitai Dagan
√ פרק 9 - Amitai Dagan
√ פרק 10 - Amitai Dagan
√ פרק 11 - Amitai Dagan
√ פרק 12 - Amitai Dagan
√ פרק 13 - Amitai Dagan
√ פרק 14 - Amitai Dagan
√ פרק 15 - Amitai Dagan
√ פרק 16 - Amitai Dagan
√ פרק 17 - Amitai Dagan
√ פרק 18 - Amitai Dagan
√ פרק 19 - Amitai Dagan
√ פרק 20 - Amitai Dagan
√ פרק 21 - Amitai Dagan
√ פרק 22 - Amitai Dagan
√ פרק 23 - Amitai Dagan
√ פרק 24 - Amitai Dagan
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Ariel Irwin
√ פרק 2 - Ariel Irwin
√ פרק 3 - Ariel Irwin
√ פרק 4 - Ariel Irwin
√ פרק 5 - Ariel Irwin
√ פרק 6 - Ariel Irwin
√ פרק 7 - Ariel Irwin
√ פרק 8 - Ariel Irwin
√ פרק 9 - Ariel Irwin
√ פרק 10 - Ariel Irwin
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Gideon Bannett
√ פרק 2 - Gideon Bannett
√ פרק 3 - Gideon Bannett
√ פרק 4 - Gideon Bannett
√ פרק 5 - Gideon Bannett
√ פרק 6 - Gideon Bannett
√ פרק 7 - Gideon Bannett
√ פרק 8 - Gideon Bannett
√ פרק 9 - Gideon Bannett
√ פרק 10 - Gideon Bannett
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Yoni Leitman
√ פרק 2 - Yoni Leitman
√ פרק 3 - Yoni Leitman
√ פרק 4 - Yoni Leitman
√ פרק 5 - Yoni Leitman
√ פרק 6 - Yoni Leitman
√ פרק 7 - Yoni Leitman
√ פרק 8 - Yoni Leitman
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Naftali Rosenberg
√ פרק 2 - Naftali Rosenberg
√ פרק 3 - Naftali Rosenberg
√ פרק 4 - Naftali Rosenberg
√ פרק 5 - Naftali Rosenberg
√ פרק 6 - Naftali Rosenberg
√ פרק 7 - Naftali Rosenberg
√ פרק 8 - Naftali Rosenberg
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Scott Sears
√ פרק 2 - Scott Sears
√ פרק 3 - Scott Sears
√ פרק 4 - Scott Sears
√ פרק 5 - Scott Sears
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Dori Zofan
√ פרק 2 - Dori Zofan
√ פרק 3 - Dori Zofan
√ פרק 4 - Dori Zofan
√ פרק 5 - Dori Zofan
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Matthew Furleiter
√ פרק 2 - Matthew Furleiter
√ פרק 3 - Nitzana Friedman
√ פרק 4 - Nitzana Friedman
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Sid Goldschmidt, The Lofstock Family
√ פרק 2 - Sid Goldschmidt, The Lofstock Family
√ פרק 3 - Sid Goldschmidt, The Lofstock Family
√ פרק 4 - Sid Goldschmidt, The Lofstock Family
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Ari Ashkenas
√ פרק 2 - Ari Ashkenas
√ פרק 3 - Ari Ashkenas
√ פרק 4 - Ari Ashkenas
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Jordy Alter
√ פרק 2 - Jordy Alter
√ פרק 3 - Jordy Alter
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Alan Singer
√ פרק 2 - Alan Singer
√ פרק 3 - Alan Singer

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 2 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 3 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 4 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 5 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 6 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 7 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 8 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 9 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 10 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 11 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 12 - Atara Schmutter Rotenberg
√ פרק 13 - Atara Schmutter Rotenberg
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 2 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 3 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 4 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 5 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 6 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 7 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 8 - Avi And Sharon Cohen & Family
√ פרק 9 - Avi And Sharon Cohen & Family
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Lizzy Kimmel
√ פרק 2 - Lizzy Kimmel
√ פרק 3 - Lizzy Kimmel
√ פרק 4 - Lizzy Kimmel
√ פרק 5 - Lizzy Kimmel
√ פרק 6 - Lizzy Kimmel
√ פרק 7 - Lizzy Kimmel
√ פרק 8 - Lizzy Kimmel
√ פרק 9 - Lizzy Kimmel
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Beverly Roseman-Shapiro And Stewart Shapiro
√ פרק 2 - Beverly Roseman-Shapiro And Stewart Shapiro
√ פרק 3 - David Schwartz
√ פרק 4 - David Schwartz
√ פרק 5 - David Schwartz
√ פרק 6 - David Schwartz
√ פרק 7 - David Schwartz
√ פרק 8 - David Schwartz
√ פרק 9 - David Schwartz
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Lily Langer
√ פרק 2 - Lily Langer
√ פרק 3 - Lily Langer
√ פרק 4 - Lily Langer
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Michael
√ פרק 7 - Michael
√ פרק 8 - Michael
√ פרק 9 - Alster Kaynan Family
√ פרק 10 - Alster Kaynan Family
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymousi, Judah Rabinowitz
√ פרק 2 - Anonymousi, Judah Rabinowitz
√ פרק 3 - Anonymousi, Judah Rabinowitz
√ פרק 4 - Anonymousi, Judah Rabinowitz
√ פרק 5 - Anonymousi, Judah Rabinowitz
√ פרק 6 - Judah Rabinowitz
√ פרק 7 - Judah Rabinowitz
√ פרק 8 - Judah Rabinowitz
√ פרק 9 - Judah Rabinowitz
√ פרק 10 - Judah Rabinowitz
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Deborah Karp
√ פרק 2 - Deborah Karp
√ פרק 3 - Deborah Karp
√ פרק 4 - Deborah Karp
√ פרק 5 - Deborah Karp
√ פרק 6 - Deborah Karp
√ פרק 7 - Deborah Karp
√ פרק 8 - Deborah Karp
√ פרק 9 - Deborah Karp
√ פרק 10 - Deborah Karp
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Gabrielle Berger
√ פרק 2 - Gabrielle Berger
√ פרק 3 - Gabrielle Berger
√ פרק 4 - Gabrielle Berger
√ פרק 5 - Gabrielle Berger
√ פרק 6 - Gabrielle Berger
√ פרק 7 - Gabrielle Berger
√ פרק 8 - Gabrielle Berger
√ פרק 9 - Gabrielle Berger
√ פרק 10 - Gabrielle Berger
√ פרק 11 - Gabrielle Berger
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Brian Sher, Yitzy Horowitz
√ פרק 2 - Brian Sher, Yitzy Horowitz
√ פרק 3 - Brian Sher, Yitzy Horowitz
שבועות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Zev Safran
√ פרק 2 - Zev Safran
√ פרק 3 - Zev Safran
√ פרק 4 - Zev Safran
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (14)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Josh Bock
√ פרק 2 - Josh Bock
√ פרק 3 - Josh Bock
√ פרק 4 - Josh Bock
√ פרק 5 - Josh Bock
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - AYB
√ פרק 2 - AYB
√ פרק 3 - AYB
√ פרק 4 - AYB
√ פרק 5 - AYB
√ פרק 6 - AYB
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Pickett
√ פרק 2 - Daniel Pickett
√ פרק 3 - Daniel Pickett
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Elli Bloom
√ פרק 2 - Elli Bloom
√ פרק 3 - Elli Bloom
√ פרק 4 - Elli Bloom
√ פרק 5 - Elli Bloom
√ פרק 6 - Elli Bloom
√ פרק 7 - Elli Bloom
√ פרק 8 - Elli Bloom
√ פרק 9 - Elli Bloom
√ פרק 10 - Elli Bloom
√ פרק 11 - Elli Bloom
√ פרק 12 - Elli Bloom
√ פרק 13 - Elli Bloom
√ פרק 14 - Elli Bloom
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Yaakov Kaufman
√ פרק 2 - Yaakov Kaufman
√ פרק 3 - Yaakov Kaufman
√ פרק 4 - Yaakov Kaufman
√ פרק 5 - Yaakov Kaufman
√ פרק 6 - Yaakov Kaufman
√ פרק 7 - Yaakov Kaufman
√ פרק 8 - Yaakov Kaufman
√ פרק 9 - Yaakov Kaufman
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Glass
√ פרק 2 - Michael Glass
√ פרק 3 - Michael Glass
√ פרק 4 - Michael Glass
√ פרק 5 - Michael Glass
√ פרק 6 - Michael Glass
√ פרק 7 - Sg
√ פרק 8 - Sg
√ פרק 9 - Sg
תמורה
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Alexander Grinberg
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Josh Pransky
√ פרק 2 - Josh Pransky
√ פרק 3 - Josh Pransky
√ פרק 4 - Josh Pransky
√ פרק 5 - Josh Pransky
√ פרק 6 - Josh Pransky
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Jay Hirschhorn
√ פרק 2 - Jay Hirschhorn
√ פרק 3 - Jay Hirschhorn
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Naomi And Yoni Noble
√ פרק 2 - Naomi And Yoni Noble
√ פרק 3 - Naomi And Yoni Noble
√ פרק 4 - Naomi And Yoni Noble
√ פרק 5 - Naomi And Yoni Noble
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Avi Holczer
√ פרק 2 - Avi Holczer
√ פרק 3 - Avi Holczer
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - A Markowitz
√ פרק 2 - A Markowitz
√ פרק 3 - A Markowitz
√ פרק 4 - A Markowitz
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Aaron & Debbie Stiefel
√ פרק 2 - Aaron & Debbie Stiefel
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Sruly Bomzer
√ פרק 2 - Sruly Bomzer
√ פרק 3 - Sruly Bomzer
√ פרק 4 - Sruly Bomzer
√ פרק 5 - Sruly Bomzer
√ פרק 6 - Sruly Bomzer
√ פרק 7 - Sruly Bomzer
√ פרק 8 - Sruly Bomzer
√ פרק 9 - Sruly Bomzer
√ פרק 10 - Sruly Bomzer
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Talia Furleiter
√ פרק 2 - Talia Furleiter
√ פרק 3 - Talia Furleiter
√ פרק 4 - Talia Furleiter
√ פרק 5 - Talia Furleiter
√ פרק 6 - Talia Furleiter
√ פרק 7 - Talia Furleiter
√ פרק 8 - Talia Furleiter
√ פרק 9 - Talia Furleiter
√ פרק 10 - Talia Furleiter
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Talia Furleiter
√ פרק 2 - Talia Furleiter
√ פרק 3 - Talia Furleiter
√ פרק 4 - Talia Furleiter
√ פרק 5 - Talia Furleiter
טבול יום
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Itamar Greenblum
√ פרק 2 - Itamar Greenblum
√ פרק 3 - Itamar Greenblum
√ פרק 4 - Itamar Greenblum
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Itamar Greenblum
√ פרק 2 - Itamar Greenblum
√ פרק 3 - Itamar Greenblum

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

1 הערות
Friends: I misread the chart.....I DO plan to learn Chagiga......and not Taanis which was already taken by others
thank you
Alan Singer, 4 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4A MarkowitzNegaim פרקים 1-4
2Aaron & Debbie StiefelTaharos פרקים 1-2
3Alan SingerChagigah פרקים 1-3
1Alexander GrinbergTemurah פרק 1
2Alster Kaynan familyBava Kamma פרקים 9-10
24Amitai DaganShabbos פרקים 1-24
8AnonymousKinnim פרקים 1-3; Bava Kamma פרקים 1-5
5AnonymousiBava Metzia פרקים 1-5
4Ari AshkenasMegillah פרקים 1-4
10Ariel IrwinEruvin פרקים 1-10
13Atara Schmutter RotenbergKetubos פרקים 1-13
9Avi and Sharon Cohen & FamilyNazir פרקים 1-9
3Avi HolczerKeilim פרקים 1-3
6AYBAvot פרקים 1-6
2Beverly Roseman-Shapiro and Stewart ShapiroGittin פרקים 1-2
3Brian SherMakkos פרקים 1-3
3Daniel PickettHorayos פרקים 1-3
7David SchwartzGittin פרקים 3-9
10Deborah KarpBava Batra פרקים 1-10
5Dori ZofanBeitzah פרקים 1-5
14Elli bloomZevahim פרקים 1-14
11Gabrielle BergerSanhedrin פרקים 1-11
10Gideon BannettPesachim פרקים 1-10
7Itamar GreenblumUktzin פרקים 1-3; Yadayim פרקים 1-4
3Jay HirschhornTamid פרקים 1-3
3jordy alterMoed Katan פרקים 1-3
5Josh BockAvodah Zarah פרקים 1-5
6Josh PranskyKerisos פרקים 1-6
10Judah RabinowitzBava Metzia פרקים 1-10
4Lily LangerKiddushin פרקים 1-4
9Lizzy KimmelSotah פרקים 1-9
2Matthew FurleiterRosh Hashanah פרקים 1-2
3MichaelBava Kamma פרקים 6-8
6Michael GlassArakhin פרקים 1-6
8Naftali RosenbergYoma פרקים 1-8
5Naomi and Yoni NobleMiddos פרקים 1-5
2Nitzana FriedmanRosh Hashanah פרקים 3-4
5Scott SearsSukkah פרקים 1-5
3SgArakhin פרקים 7-9
4Sid GoldschmidtTaanis פרקים 1-4
10Sruly BomzerMikvaos פרקים 1-10
15talia furleiterNiddah פרקים 1-5; Zavim פרקים 1-5
4The Lofstock FamilyTaanis פרקים 1-4
9Yaakov KaufmanBechoros פרקים 1-9
75Yeshivat Noam- Rabbi Chaim HaglerBikkurim פרקים 1-4; Challah פרקים 1-4; Demai פרקים 1-7; Kilaim פרקים 1-9; Maaser Sheini פרקים 1-5; Maasros פרקים 1-5; Orlah פרקים 1-3; Peah פרקים 1-8; Sheviis פרקים 1-10; Terumos פרקים 1-11; Berachos פרקים 1-9
3Yitzy horowitzMakkos פרקים 1-3
8Yoni LeitmanShekalim פרקים 1-8
4Zev SafranShevuos פרקים 1-4
      48 אנשים נרשמו ל 372 פרקים   יצוא

 

 

<<Back to D.A.F.'s home page